Česky English

VÝZKUM

Posláním CAP je propojení výzkumníků z oblasti materiálů, architektů, stavařů a dalších potenciálních uživatelů fotovoltaiky. Výzkum v centru je tedy zaměřen jednak na základní výzkum v oblasti nových technologií PV článků a jednak na využití fotovoltaiky:


WP1 Výpočetní simulace a návrh nízkodimenzionálních materiálů pro solární články
WP2 Implementace nových materiálů jako multifunkční záchytné vrstvy, které slouží jednak jako selektivní kontakty a jednak jako efektivní pohlcovače světla svÄ›tla
WP3 WP3 se zabývá studiem přechodných dějů za účelem redukce stárnutí a degradačních procesů
WP4 Využití fotonického záchytu světla pro vysoce účinné levné solární články
WP5 Využití solární energie ve stavebnictví, architektuře a průmyslovém designu - mikrosítě, solární architektura