Česky English

Ing. Petr Wolf, Ph.D.

Present position
Researcher at UCEEB, CTU in Prague


Education

2013 PhD., CTU in Prague, Faculty of electrical engineering, Thesis „Modelling of PV cells and modules under non-uniform radiation and temperature conditions“
2008 Internship at Fraunhofer Institute, Germany, research on forecast and simulation of photovoltaic systems
2007 Internship on Institute of Technology in Patras, Greece. Topic: Optimization of the energy yield of PV systems.
2006 Ing. (MSc.), CTU, Faculty of electrical engineering, Thesis „Hybrid photovoltaic systems and their applications“

Main Research Areas
Photovoltaic applications, modelling of electrical parameters of PV cells and modules under different operating conditions.


Publication Activities

Utility model
Wolf, P. System for transmission of power of photovoltaic generator with variable output voltage to resistance load output. [2011-24857]

Selected Publications:

1. Wolf, P. Solar energy utilization in overall energy budget of the Johann Gregor Mendel Antarctic station during austral summer season. Czech Polar Reports, 5: 1 – 11, 2015
2. Wolf, P. - Benda, V. Identification of PV solar cells and modules parameters by combining statistical and analytical methods. Solar Energy, Vol. 93, 2013, s. 151-157.
3. Wolf, P. - Kuřík, O. - Benda, V.: Photovoltaic System for Water Heating Purposes. Energetika. 2012, roč. 62, č. 12, s. 695-698. ISSN 0375-8842. (in Czech).
4. Wolf, P. - Benda, V.: Sizing the Inverter and PV Panels in Terms of Jear-Round Efficiency of the System. In 31. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010, s. 42-46. ISBN 978-80-02-02243-5. (in Czech).
5. Wolf, P. - Smejkalová, I. - Benda, V.: Optimal Design of Photovoltaic Power Plants in Relation to System Cost-Effectiveness. In Global Green Techies Forum &Exhibition 2010. Amman: Jordanian Renewable Energy Society, 2010, p. 16.
6. Benda, V. - Macháček, Z. - Wolf, P. - Staněk, K.: Effect of Non-Uniform Temperature Distribution in the Photovoltaic Array on Eefficiency of Photovoltaic Systems. In Proceedings ISES Solar World Congress 2009. Glasgow: International Solar Energy Society, 2009, p. 901-909. ISBN 978-1-920017-42-2.
7. Wolf, P. - Benda, V.: Detection of PV Cell Parameters Based on I-V Characteristics. In 30. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: University of Technology, 2009, s. 47-49. ISBN 978-80-02-02164-3. (in Czech).
8. Wolf, P. – Benda, V. – Macháček, Z.: The effect of surface temperature distribution in PV cells on the overall power generation. MedPower 2008. Thessaloniki, Řecko. 2008, ISBN 978-960-98540-0-9.
9. Wolf P. – Benda V.: Vliv nerovnoměrně rozloženého teplotního pole na výkon FV článků. 29.Nekonvenční zdroje elektrické energie. Veselí nad Lužnicí. 2008. ISBN 978-80-02-02058-5 (in Czech).
10. Benda, V. – Macháček, Z. – Wolf, P.: Výuka fotovoltaiky na Fakultě elektrotechnické ČVUT Praha. Třetí Česká fotovoltaická konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2008, s. 25-27. ISBN 978-80-254-3528-1 (in Czech).
11. Kaplanis, S. – Kaplani, E. – Wolf, P.: On the Effect of the PV Array Inclination to its Performance & Efficiency. 4th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. ISBN 978-80-01-04047-8.
12. Macháček, Z. – Staněk, K. – Wolf, P.: Vliv nerovnoměrně rozložené teploty na elektrické parametry FV pole. Třetí Česká fotovoltaická konference. Brno, 2008, ISBN 978-80-254-3528 (in Czech).
13. Wolf P.: Kombinované fotovoltaicko termální systémy. Druhá Česká fotovoltaická konference. Brno. 2006. ISBN 80-239-7361-4 (in Czech).
14. Wolf P. – Benda V.: Kombinované fotovoltaicko-termální systémy. 28.Nekonvenční zdroje elektrické energie. Veselí nad Lužnicí. 2007. ISBN 978-80-02-01961-9 (in Czech).
15. Wolf P. – Machacek Z. – Benda V.: Materials for photovoltaic-thermal hybrid collector. International Conference Thermal Problems in Electronics. Lodz: Technical University of Lodz, 2007. ISBN 978-83-60660-17-1.
16. Wolf P. – Benda V.: Tepelný kontakt mezi FV článkem a tepelným výměníkem. Solární systémy s FV/FT panely a jejich využití. ČVUT Praha. 2007. ISBN 978-80-239-9098-0 (in Czech).